Servisní menu Siemens C35i
kontrolujte a opravujte mne, prosím:
gasbag@seznam.cz
přičemž se omlouvám za opožděné reakce

Skvělé informace o postlegendární řadě x45
naleznete na stranách Ivose C. a Honzy K., kterým tímto děkuji.


 
 
up  Monitor menu

Pro každou jednotlivou kartu SIM lze z jejího kódu IMSI (pečlivě ale zbytečně utajovaným algoritmem) vypočítat dvě zvláštní "telefonní čísla". Výpočet obvykle provádí firma Siemens AG, avšak nechcete-li tuto firmu obtěžovat, můžete použít rychlejší a snadnější postup:

Stáhněte si aktivační freeware program ze stránky jednoho z autorů. Díky velkorysosti obou autorů - Greenstone & DarkBear - si lze stáhnout dokonce zdrojové texty v jazyce C. Pokud odkaz na stránky autorů selže, můžete si nouzově stáhnout kopii, která ovšem nemusí být v nejnovější verzi.

Aktivace spočívá v zápisu jednoho z vypočítaných čísel na poslední pozici telefonního seznamu v SIM (seznam SM). Na jménu této položky nezáleží (alespoň ne zjevně) a znáte-li IMSI své karty, můžete číslo zapsat ručně, takže vlastně nepotřebujete ani kabel. Máte-li vice karet SIM, můžete si aktivační čísla vypočítat pro každou z nich.

Je-li takováto karta v některém z mnoha typů telefonu Siemens při jeho zapnutí, bude možné zobrazit servisní menu stiskem menu a klávesy * nebo #. To, které z obou čísel jste do karty SIM zapsali, ovlivní rozsah servisního menu.

Jedno z čísel povoluje omezené  servisní menu (viz šedá oblast na schematu), obsahující pouze dvě položky:

Druhé číslo povoluje plné servisní menu obsahující jednu pevnou položku Konfigurace a 6 šest dalších položek, které lze povolit nebo zakázat v podmenu Konfigurace.
 

up  Podmenu konfigurace

Následující položky zapínají/vypínají přítomnost šesti položek v servisním menu:

Následující položky zapínají/vypínají režimy a funkce:

Nejlepší je snad poslední položka 
Režim bez hovoru (1/2)
up

CH Číslo kmitočtového kanálu *) RX RXLEV Reception Level, příjmová úroveň [dBm]

CI Cell Identity, identita buňky (hex)
C1 Path-loss kritérium xx Technologický typ SIM? (zde 93)

LAI Location Area Identity, identita místní zóny
   MCC Mobile Country Code, kód země (zde 23F4 = 324)
   MNC Mobile Network Code, kód sítě (zde 05 = 50)
   LAC Location Area Code, kód zóny (zde 0538)

TXPWR Allowed Transmit Power, povolený přenosový výkon [dBm]
RXAM Reception Accetable Minimal Level, minimální příjmová úroveň [dBm]

C2 Cell-reselection kritérium
BSPA multiframe je vlastnost sítě, která určuje, jak často se mobil musí přepínat na příjem. Rozsah je 2 až 9, nejběžnější sítě používají multifrane=6. Nižší hodnoty znamenají vyšší spotřebu.
BA BCCH Allocation

P0, P1, P2, P3 Paging
 
Režim bez hovoru (2/2)
up

CH Číslo kmitočtového kanálu *)
RL RXLEV přijímací úroveň [dBm]
C1 Path-loss kritérium
C2 Cell-reselection kritérium
N NCC National Color Code, kód národní barvy (0 - 7)
B BCC Base Station Color Code, kód BTS barvy (0 -7)

S běžná buňka
1 - 6 šest nejsilnějších sousedních buňek
 
Režim během hovoru (1/2)
up

Číslo běžného hovorového kanálu *) (000 = hopping)
TS Time Slot (v kanálu se střídá 8 časových slotů)
TA Timing Advance, časový předstih (1 jednotka = asi 3,66µs = asi 547 m)
PL Power Level, výkonová úroveň pro přenos z mobilu do BTS [PL]

RX  Reception Level, příjmová úroveň běžného hovorového kanálu [dBm]
CI Cell Identity, identita buňky (hex)
S Synchronizační burst

CO Číslo řídícího kmitočtového kanálu *)
RX Reception Level, příjmová úroveň řídícího kanálu [dBm]
F2 Coding algorithm (H1=HR, F1=FR, F2=EFR)

LF Hodnota C1 při nepřerušovaném přenosu z BTS
LS Hodnota C1 při přerušovaném přenosu z BTS
QF Kvalita spojení při nepřerušovaném přenosu z BTS [% bit error rate]
QS Kvalita spojení při přerušovaném přenosu z BTS [% bit error rate]

LAI Location Area Identity, identita místní zóny
   MCC Mobile Country Code, kód země (zde 23F4 = 324)
   MNC Mobile Network Code, kód sítě (zde 05 = 50)
   LAC Location Area Code, kód zóny (zde 0538)

P0, P1, P2, P3 Paging
 
Režim během hovoru (2/2)
up

CH Číslo kmitočtového kanálu *)
RXL RXLEV Reception Level [dBm]
NCC National Color Code, národní barva (0 - 7)
BCC Base Station Color Code, barva BTS (0 - 7)

S běžná buňka
1 - 6 šest nejsilnějších sousedních buňek
 
IrDA monitor
up

Legendární C35i nemá IrDA
(je to tu pro případ upgradu na SL35 ;-)
 
Audiomonitor (1/2)
up

Během hovoru C35i zamrzne nebo spadne (nemám nic připojeno)
 
Audiomonitor (2/2)
up

Lze zadávat dekadické číslice, ale o významu se jen dohaduji
 
Date/Time
up

Informace o programových modulech firmware.
 
History (counters)
up

27 čítačů, plus kód SExit.
Lze znulovat.

Některé položky se zdají zřejmé
(Reselection, HOF = handover),
o většině nemám jistotu
 
(S)Exit
up

Informace o posledním nečekaném vypnutí, například
po vypnutí použitím telefonního čísla jako názvu při ukládání záznamu Stopek:
(S)Exit: FF00
PSW: 08 PID: 61
po vypnutí navolením Audiomonitoru během hovoru
(S)Exit: 55B0
PSW: 58 PID: 61
po vynulování stiskem <Delete>
(S)Exit: FFFF
PSW: FF PID: FF
 
Příslušenství
up

Informace o připojeném příslušenství
Náhlavní souprava, datový kabel, automobilová sada, nabíječka apod.
 
Charge
up

VB Napětí baterie xxxx [mV]

CT Nabíječka
   0 = nepřipojena
   1 = připojena (piny 1-2 propojeny = automobilová)
   2 = připojena (piny 1-2 rozpojeny = standardní)
EX 
TB Teplota baterie xx,x [°C] (platné pouze pro NiMH)
LS Stav nabíjení
   0=nabíječka nepřipojen
   1=rychlé nabíjení
   2=nabíjení jmenovitým proudem
   3=nabíjení sníženým proudem
   4, 5=nabito
AT Typ baterie (1 = NiMh, 3 = Li-Ion)
TE Teplota prostředí poblíž obvodu VCXO xx,x [°C]
SB Nabíjecí proud (001, 085, 100, >140 hovor) [mA]
LT Čítač doby nabíjení inkrementovaný každých 5 vteřin
RW 
UMAX 0000 až cca 4380 pro NiMH, 4200 pro Li-Ion [mV]
mA Proudový odběr [mA]
AS Hodnota napětí pro automatické vypnutí z důvodu vybitého akumulátoru. Nejde o konstantu, hodnota je vypočítávána s ohledem na současné napětí a spotřebu.
PL Power Level, výkonová úroveň pro přenos z mobilu do BTS [PL]
AK

Tohle se asi těžko jednoznačně vysleduje, všechno berte s rezervou. Vztahy, mezi jednotlivými daty jsou příliš složité a zřejmě zahrnují různá časově závislá omezení, když VB>UMAX, když při NiMH TB překročí určitou hodnotu atd.
Příliš mnoho teorií

Veškerý tento text je zobrazován jako jedna řádka, která se automaticky zalamuje. Protože ale C35i má proporcionální písma, zalamuje se text podle okamžitých hodnot různě.  Kam se poděla vyhlašovaná německá pořádkumilovnost?
 
SAT Commands
up

Příkazy SIM Application Toolkit
Informace o provedených příkazech, kterými komunikuje SIM s mobilem.  Pokud tu nic zajímavého nevidíte, můžete si zkoušet zadávat příkazy kabelem místo SIM, máte více možností:
  • Zadávat AT^SSTK třeba z hyperterminálu (musíte ale nastudovat kódování)
  • Nobbi's Net Monitor (používá příkazy pro měření a lokální info)
  • Srandička (zadává zase jiné neškodné příkazy ;-)*) Poznámka: Čísla kanálů DCS1800 jsou zobrazena nižší o hodnotu 337 (?)


Převod rozsahů chyb přenesených bitů (bit error rate)
  QS/QF     0 1 2 3 4 5 6 7
  Chyby [%]     0,2   0,4   0,8   1,6   3,2   6,4   12,8   25,6  

Převod výkonové úrovně
  PL    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  GSM900 [dBm]    43 41 39 37 35 33 31 29 27 25
[Watt]    20,00   12,60   8,00   5,00   3,20   2,00   1,30   0,80   0,50   0,32  
  DCS1800 [dBm]    30 28 26 24 22 20 18 16 14 12
[mW]    1000   631   398   251   158   100   63   40   25   16  
  PL    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  GSM900 [dBm]    23 21 19 17 15 13 11 9 7 5
[Watt]    0,20   0,13   0,08   0,05   0,03   0,02   0,013  0,008  0,005  0,0032 
  DCS1800 [dBm]    10 8 6 4 2 0
[mW]    10   6,3   4   2,5   1,6   1  

 

    

up

snažím se tu údaje jen identifikovat, ne je vysvětlovat,
všelijaké české GSM slovníčky zatím najdete všude jinde, jen ne tady,
docela pěkný je německý Nobbiho slovník


nemohu nepoděkovat

 DarkBear & Greenstone

 Unlock,  Sergey[Power User],  Anthony, Mikhail Medvedev,  SAM I SAM,
 Siemens AG MMI-team Kamp-Lintfort (bitte, hergeben Handbuch! :-),
GSM Net Monitor - Bělorusko
 Norbert "Nobbi" Hüttisch,  Anders Liljeberg,  Jiri Sanek,  Zdeněk Sadila,  Ivo Cilich,  Michal "kufor" Plandor,
 Frank Rehse,  M@gic,  Werner Rahm  a taky Vám, ostatním spolupachatelům

kdo nám dá příručku na servisní menu přímo od Siemense
smí si zdarma stáhnout můj skin pro starej dobrej WinAmp2.xx


back to main page