Nové funkce:
 • IrDA
 • Boční tlačítka
 • Hlasové vytáčení
 • Hlasový záznamník
 • Přehrávač MP3
 • Vizitka
 • Kalendář
 • Databanka
 • Programovatelný vědecký kalkulátor
 • Emulace MultiMediaCard (TM)
Nedostatky:
 • Vyšší spotřeba 1)
 • Narušený design
 • Ztráta záruky
 • Nutné úpravy pouzdra
 • Nutno dokoupit Data Exchange Software nebo vyvinout vlastní sw do PC
 • Absence české a slovenské T9 přetrvává
1) Závisí na způsobu používání


Autor nepřebírá zodpovědnost a nebude akceptovat žádné finanční ztráty plynoucí z použití tohoto dokumentu jakýmkoliv způsobem.

The author will take no responsibility and will accept no liability which results of using the content of this document in any way.

Upgrade C35i na SL35i


Snaha výrobců zvyšovat zisky maximalizací sériovosti svých produktů často vyústí do konstrukce univerzálně použitelných částí, které jsou v konečné fázi výroby upraveny drobným zásahem pro konkrétní model. Někdy dokonce starší modelová řada obsahuje skryté prvky řady vyšší, obvykle za účelem jejich předběžného prověření.

A právě k tomu zřejmě došlo u modelu C35i. Základní deska nejenže obsahuje obvody umožňující upgrade na model S35, ale dokonce částečně využít některé funkce modelu vyšší řady SL45. Nabízí se tedy možnost malými zásahy telefon C35i upravit do podoby, kterou jsme pracovně nazvali SL35i. Určitá omezení, například menší display nebo absence Control key, jsou překvapivě vyvážena jinými výhodami, o nichž bude pojednáno dále.

Lze samozřejmě namítnout, že dodatečné ovládací prvky poněkud narušují čisté linie C35i, podle našeho mínění však elegantní tvary bývají obvykle tak jako tak zakryty pouzdrem. Úpravu ovšem nelze doporučit před uplynutím záruční lhůty a musíme také zklamat majitele modelu C35, který je osazen pamětí poloviční kapacity.

Během celé práce je nutné důsledné dodržování zásad práce se zařízením citlivým na poškození statickou elektřinou. Nejnáročnější operací je zhotovení otvorů pro nové ovládací prvky a jejich upevnění v krytu. Také jejich získání je trochu problematické, my jsme použili součástky z ladem ležícího neoblíbeného přístroje SL45. V nouzi lze použít tlačítka z některého vyřazeného elektronického spotřebiče (radiobudík, kalkulátor a podobně). Otvory do obou částí pouzdra jsme vybrousili malým pilníčkem, upevnění tlačítek a krytu infraportu je provedeno přilepením do spodní poloviny pouzdra. K propojení tlačítek jsme použili zvonkového drátu (lanko by bylo vhodnější) a spoje jsme ponechali raději poněkud delší, což jsme ocenili později během montáže - manipulace pak byla mnohem pohodlnější.

Po upevnění a zapojení tlačítek a modulu IrDA je nejnáročnější část úpravy dokončena. Jediné, co ještě zbývá, je provést drobný zásah do vnitřní struktury obvodu EGold PMB2851 a můžeme přístroj zakrytovat.

Nejprve vrtákem o průměru zhruba 5 mm zhotovíme otvor ve svrchním plášti PMB2851. Přitom bereme v úvahu nízkou výšku pouzdra obvodu - v žádném případě nesmíme narušit vlastní čip. Nejlépe je na vrták nasadit trubičku o 0,381 mm kratší, než je část vrtáku vyčnívající z upínacích kleštin vrtačky. Naproti tomu průměr otvoru ani kóty uvedené na obrázku vlevo nejsou příliš kritické - otvor slouží pouze pro přístup k povrchu čipu. Po zhotovení otvoru pečlivě vyfoukáme piliny (s ohledem na statickou elektřinu raději nepoužijeme vysavač) a podle fotografií vpravo vyhledáme a přerušíme ostrou jehlou spoj označený písmenem D. Otvor zaslepíme lepicí páskou nebo žvýkací pryží a celý přístroj zakrytujeme.

Uvedeným zásahem měla podle našich propočtů být v menu aktivována položka Net Monitoru nezávisle na vložené SIM, což se bohužel nepodařilo ani po delším experimentování s různými verzemi firmware. K našemu údivu však došlo k aktivaci přehrávače souborů MP3, který dokonce navíc podporuje také formáty MP3pro a WMA, což dramaticky zvyšuje poměr kvalita/kapacita a upravený C35i se tak dokonale obejde bez rozšiřovacích pamětí MultiMediaCard (TM). Proč nakonec výrobce od pokročilejších standardů pro model SL45 upustil, se lze pouze dohadovat, jako obvykle bude jistě ve hře především obchodní politika nebo nedořešené právní vztahy.

Na závěr již jen dodejme, že při častějším používání některých nových funkcí (hlasové funkce a přehrávač MP3) je upravený přístroj vhodné vybavit akumulátorem Li-Ion 1000mAh. Stereofonní poslech hudby je samozřejmě možný pouze po připojení odpovídajících sluchátek - vzhledem k mimořádným možnostem přehrávače se jistě vyplatí investovat do spíše kvalitnějšího příslušenství. Rozmístění nových ovládacích prvků je libovolné, důkladně však musí být předem promyšleno z hlediska ergonomie a návaznosti na druh používaného pouzdra.