Tabu

I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka:
Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez;
nebo v který bys koli den z něho jedl,
smrtí umřeš.

[Genesis 2:16,17]


Servisní menu

Nedovedete si ani představit, jaká strašlivá tajemství byste se mohli dozvědět, kdybyste na svém mobilu aktivovali servisní menu.

AT příkazy

AT-příkazy jsou docela hezky popsány v publikaci
Manual Reference AT Command Set
(GSM 07.07, GSM 07.05, Siemens specific commands)
for the SIEMENS Mobile Phones S35i,C35i, M35i

Na některé z těch nejužitečnějších autor příručky nějakým nedopatřením pozapomněl.

AT^SBFB AKA AT^SQWE
AT^SBLK
AT^SBPA
AT^SPST
AT^SICO
AT^SVER
AT^SCKA
AT^SFLG
AT^SKPD
AT^SSMC
AT^SCHOBI


I řekl had ženě:
Nikoli nezemřete smrtí!
Ale ví Bůh,
že v kterýkoli den z něho jísti budete,
otevrou se oči vaše;
a budete jako bohové,
vědouce dobré i zlé.

[Genesis 3:4,5]