Vono je vůbec moc věcí na světě,
který se nesmějí dělat, ale můžou se provádět.
Hlavní věc, aby každý zkusil,
jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh.

Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

anno 2000

Tuto se kronika počíná

březen 2000, CeBIT
Siemens AG
seslal C35i na tuto Zemi

23.5.2000
Siemens AG
uvedl C35i v Země Koruny České

7.12.2000
V té době ještě celkem normální autor sepsání této bláznovy kroniky zakoupil za mrzký peníz první mobil, který mu byl náhodně vnucen nesvědomitým kupčíkem ziskuchtivým. Teprve později shledal, že vlastně vlastní Legendární Siemens C35i

Články víry pomýlené, uživatelům jakožto bludné vytýkané

I. První, že SoftDataLink potřebný ku spáse věčné není
To je blud
II. Druhý, že firmware pokoutně nahráti tu i onde vně svatyně smí bez kněží řádně vysvěcených laik kterýkoliv z lidu obecného
To je blud a kacířství nesmírné
III. Třetí, že mobil zablokovaný kdokoliv zlořečný oblokovati může
To je blud nesmyslný a spasitelné víře uživatelské nesnesitelný
IV. Dále, že vyobrazení přesvatá rozličně pozměňovati možné jest
To je blud víře, rozumu i pravdě zajisté odporující
V. Dále, že možné jest tónův jedenadvaceti vyzváněcích jinými nahrazovati
To je blud a lež proroků falešných
VI.    Dále, jakoby algoritmu servisní menu aktivujícího tvor smrtelný a hříšný užíti mohl
To je blud zvláště zatvrzelý a hereze nejtěžší
VII. Dále, že již před skonáním těchto věkův T9 českou používati možné jest
To je kacířství, blud neučený a mámení ďábelské

Kdožbykoliv článek některý výše uvedený veřejně neb i po straně hlásal,
proklet budiž a zatracen na věky věkův,
taktéž i vyobcován z disputací obecných
jakožto heretik zlovolný, pravdě zjevné zhoubně škodící
Mobil jeho pak budiž dead a vlhkosti vzdušné vystaven.

anno 2001

6.3.2001, http://www.mysiemens.cz/
Ing. Pavel Cibulka
zveřejnil cardware Sx35CZ 1.0.1
Program rychle překonal všechny ostatní, z nichž některé také nebyly špatné.
Používají jej i divotvorní programátoři z Východu. Používá dnes někdo SoftDataLink?

anno 2002

Roku tohoto dne prvého měsíce osmého, o svátku Oskara přepodivného,
počala se znamení veliká v diskuzích tajných zjevovati, jakých vídáno nebylo aniž kdy slýcháno

1.8.2002 22:05, http://www.gsmforum.host-boxcracker.net
DarkBear
zveřejnil know-how, kterak cracknout aktivaci servisního menu C35i/M35i V24
Jako vedlejší odpad přitom poskytl freeware SIEMENS FLASH IMAGE CRC CALCULATOR V1.0
O dva dny později crack zjednodušil (místo 8 pouze 2 bajty) a zdokonalil (zprovoznil konfiguraci)
(Protože zveřejnil i zdrojový kód výpočtu CRC, už 11.8.2002 se jakýsi parazit chlubil cizím peřím se sfalšovaným copyrightem (c) 2002 on211@yahoo.com)

17.8.2002 13:19, http://forum.siemens-club.ru/
Antarius
zveřejnil freeware BMP2BIN pro změnu několika jednotlivých animací.

20.8.2002 21:59, http://forum.siemens-club.ru/
GrayMan
zveřejnil uživatelsky náročný, ale už plně univerzální freeware pro změny bitmap FE.CLASS sepsaný v Javě.

23.8.2002 09:10, http://forum.siemens-club.ru/
RealIce & DarkBear
zveřejnili freeware GETMELODY a MOREMEL
(Předcházelo tomu 9.8.2002 10:05 zveřejnění postupu pro ruční zeditování melodií ve verzi fw2404. Kromě RealIce a DarkBeara posouval vývoj významně také Quazimodo a další. Sledovat mozkovou bouři ruských vývojářů bylo opravdu zajímavé.)

30.8.2002 13:23, http://forum.siemens-club.ru/
Greenstone & DarkBear
zveřejnili freeware SIEMENS SERVICE CODE GENERATOR V1.00, který umožnil aktivaci servisního menu bez flashování.
(Protože zveřejnili i zdrojový kód, obdržel jsem brzy nato Nobbiho upozornění, že nová verze jeho SIMSpy umožňuje aktivaci servisního menu telefonů Siemens. Taktně zamlčel, že do svého programu zabastlil darovaný kód a sklízel blahopřání německých uživatelů. Nobbiho si vážím, takže tohle mne poněkud ... překvapilo. Poblahopřát jsem mu jaksi ... pozapomněl. Rusové byli první ve Vesmíru i v siemensáckém servisním menu)

6.9.2002 19:08, http://forum.siemens-club.ru/
DreameR & DarkBear
zveřejnili freeware SIEMENS IMAGE VIEWER/IMPORTER VER.1.0b
(Tento prostředek pro změny obrázků už byl natolik user-friendly, že jsem neodolal a se svolením autorů jej přenesl z ruských výsostných vod do českých a slovenských luhů a hájů)

20.9.2002 08:06, http://www.mysiemens.cz/
Shaga
zveřejnil freeware C3T9CZ18.XBI s českou T9, čímž jako zázrakem proměnil psaní SMS z nudy v zábavu.
(Ačkoliv jsem se na těchto stránkách soustředil především na neužitečné zbytečnosti a T9 je docela užitečná, zařazuji Shagovu implementaci české T9 mezi největší zázraky spojené s Legendou)

23.9.2002 06:17, http://forum.siemens-club.ru/
"Po několika bezesných nocích jsem zjistil, jak udělat ruský vstup" ohlásil Zhpaul. Všichni všeho nechali a začala se rojit řešení, umožňující klávesnicí C35 vkládat bukvy azbuky. Zhpaul, Real Ice, SAM I SAM, Dead Moroz (nádherný pseudonym :-) a další zase jednou vytvořili typickou nenapodobitelnou tvůrčí atmosféru. Uživatelelé testovali, hlásili úspěchy, více i méně zábavné vedlejší efekty, ale také mikrokatastrofy. No a pak jako obvykle přišel DarkBear s řešením, které sice není definitivní, ale je již stravitelné širší uživatelskou obcí. A dokonce adaptovatelné pro jazyk český, jakož i slovenský - děkuji zde všem za vše, zvláště ovšem DarkBearovi za pohotové vyjevení, který z oněch 4 194 304 bajtů otevírá bránu jazyků dokořán i češtině a slovenštině.

31.12.2002 18:00, http://forum.siemens-club.ru/
Skylord
zveřejnil freeware SIEMENS LANGUAGE EDITOR, který umí z fullflashe vytáhnout jazykový balíček, uložit jej do textového souboru, jakož i zakôdovat jej zpět do fullflashe.

5.7.2003 cca 16:30, na zahrádce, přihodilo se mně, takřečenému GasBagovi, že mi při zalévání můj legendární mobil C35i spadl do kýblu plného vody. Když jsem si toho všiml a vytáhl ho, byl plný vody také on a já se s ním už v duchu rozloučil. Jakožto nezdolný optimista jsem ho ale přece jen rozebral a pečlivě vysušil. Je to neuvěřitelné, ale zůstal plně funkční s jedinou výjimkou - displej nezobrazoval zhola nic, což z jeho používání udělalo docela zajímavou hru. Po transplantaci displeje z jiného nefunkčního přístroje (velkoryse darovaného známým mého bratra) ho ale používám už zase několik měsíců, takže se zdá, že hodit C35i do vody je méně riskantní, než ho vystavit zhoubnému vlivu vzdušné vlhkosti.

Tuto se kronika nekončí
Uživatelé šťourají. Legenda žije.