Menu

Office & fun (Práce & volno) Messages (Zprávy) Records (Záznamy) Profiles (Profily) Audio (Vyzvánění) Tim/Charge (Čas/Poplatky) Divert (Přesměrování) Setup (Nastav.-tel.) Usage Hints (Užitečné tipy)

SIM services (SIM služby)    Ikonka vlevo patří k položce funkcí SIM Toolkit, která se však v menu objevuje jen tehdy, je-li použita příslušná SIM.

Internet Games / Hry    Tyto dvě ikony v menu alternují. Zatímco ve verzi C35i je v hlavní úrovni menu položka Internet s ikonkou zeměkoule, ve verzi C35 je nahrazena položkou Hry s ikonkou kostek. Celá tahle položka mi připadá vysloveně nadbytečná a smysl by snad měla v jediném případě - podle návodu totiž tuto položku může poskytovatel služeb nahradit nějakou jinou funkcí. Jaká by tam pak byla ikonka, to nevím.

Calender? (Kalendář?)    Snad tahle? Nikdy jsem ji na displeji neviděl, připomíná mi něco jako diář nebo kalendář.


Programátorské žertíky

Na tom, že se k některé funkci dá prohrabat různými větvemi menu, není nic tak neobvyklého, proč se ale proboha na různých místech jmenují různě? Až po chvíli kroucení hlavou jsem vzal na vědomí, že položka Budík prostě zpřístupňuje tutéž funkci jako položka Schůzky.

Je-li paměť SMS v kartě SIM zaplněna, v menu se u obou položek pro příchozí i odchozí objeví slovo "plné". Svou logiku to má - příchozí i odchozí se dělí o společnou paměť. Poprvé mne ale trochu překvapilo, že když jsem si paměť zaplnil odchozími zprávami, objevilo se u položky Příchozí: slovo plné. Když jsem pak onu položku "Příchozí: plné" vybral, objevilo se hlášení "Nemáte žádné textové zprávy".

Jako červená nit se strukturou menu táhne všudypřítomná položka "Užitečné tipy". Tenhle žertík také dokonale vyšel - opravdu jsem si chvíli myslel, že jde o kontextovou nápovědu vztahující se k navolené větvi menu. Čestná výjimka - nápověda ke hrám je opravdu kontextová.

Překladatelské žertíky

"Užitečné tipy" je sice trochu podivný překlad "Usage Hints", podobně jako ono slavné "NE HOTOVO", ale nechci být malicherný. Překlad do češtiny je opravdu brilantní, pouze na některých výrazech došlo k určitému selhání. Docela hezkou ukázkou je nápis "Selhání" nad levým dialogovým tlačítkem po konverzi měn. Napoprvé mne také zmátlo, že když chci smazat seznam Volaná čísla, jsem dotázán, zda chci "Smazat seznam volajících" - to jsem opravdu nechtěl, chtěl jsem přece smazat seznam volaných.