Legenda v legendě:
legendární
NiMH 500mAh

Legenda

Proč ne? Je-li něco zajímavé a současně do jisté míry záhadné, vzniká přece prostor pro zrod mýtů a legend. Chybějící informace jsou nahrazeny domněnkami a nejsou-li tyto včas potvrzeny či vyvráceny, stávají se samy dalším inspiračním zdrojem nespoutané fantazie. Účastní-li se celého procesu dostatečné množství jedinců, je nastartována zacyklovaná řetězová reakce pravd a polopravd, omylů i mystifikací. Rodí se nová legenda.

V minulosti býval vznik legendy procesem přesahujícím mnoho generací. Například vývoj přemyslovské legendy a vyšehradských pověstí vůbec začal údajným bájným vyprávěním kmetů, kterého se chytil Kosmas, jehož kronika se pravděpodobně stala hlavním pramenem neznámého autora kroniky takřečeného Dalimila, který ji ovšem přebásnil doslova i obrazně. Oficiálního uznání nejvyšších míst se těmto legendám dostalo, když Karel IV. některé jejich prvky zapracoval do korunovačního rituálu českých králů. Václav Hájek z Libočan legendy dále vyšperkoval a obohatil natolik, že ho překonal snad už jen autor takzvaného Rukopisu zelenohorského. Libuše Bedřicha Smetany nakonec legendu trvale vryla do širšího povědomí celého národa.

Moderní (dez)informační technologie proces vzniku legend neuvěřitelně urychlily. Pouhých několik měsíců od uvedení mobilního telefonu Siemens C35i na trh (v Čechách 23.5.2000) tu byla nová legenda. Přístroj dostal od výrobce do vínku vše potřebné - nejen přitažlivost ale i značnou tajuplnost. C35i byl naklonován a do širého světa vypuštěn v mnoha exemplářích ve šťastném období nevídaného rozvoje mobilních telefonních sítí a ačkoliv dnes má již svůj komerční vrchol bezesporu za sebou, je přesto stále předmětem zájmu značného počtu uživatelů, sdílejících v internetových diskuzích své zkušenosti, výsledky bádání, názory a omyly. Málokoho ponechá chladným, emoce převládají - od nekritického nadšení až po úplné zatracování.

Jen si vzpomeňte, co jsme nablábolili například o výdrži akumulátoru. A nepřipomínají mýty o české a slovenské T9 tak trochu očekávání příchodu Spasitele? Nebyla snad každá nová verze fw ohlašována mnoha úkazy, vizemi a proroctvími? O rituálu jménem odblokování SP snad ani není třeba ztrácet slova - sám jsem nikdy nesnesl potupný stav blokace a po každé změně fw jsem vždy znovu podlehl svodu, ačkoliv používám jedinou SIM. Bohužel, můj "phone" nikdy nebyl "dead", takže jsem byl ochuzen o slávu zmrtvýchvstání zemřelého mobilu. Co není, může být.

Melu-li tu o jediném konkrétním typu, je to jednoduše proto, že C35i se stal mým prvním mobilem. M35 je mu hodně podobný. Ano. Něco mu ale chybí. Vyčnívající (odkloněná!) anténka. Háklivost na vzdušnou vlhkost. Zkrátka legendární pro mne je a zůstane C35i.

"Nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených." [Matouš 22:14]

Vyvoluji tímto prostě C35i za legendu a za její Kosmovu kroniku prohlašuji Návod k použití C35i, C35 (Ref.č. A31008-H4000-A17-12D19) . Je čtivá, celkem podrobná a obsahuje dostatečné množství nepřesností a nejasností. Spolu s několika chybami a nepopsanými zvláštnostmi samotného přístroje je to vynikající základ k zažehnutí legendotvorného procesu.

Stalo se.

Až si budu kupovat telefon nové generace, primitivní C35i pečlivě a pietně uložím mezi své technické relikvie. Má v sobě Něco. Něco podobného tomu, co jsem kdysi nalezl například v útrobách Sinclair ZX-81 a co dnes nenacházím (a ani nehledám) u svého PC. Duše tomu říkat nebudu. Ale Něco ta věc v sobě zkrátka má.

Přinejmenším se o ní dá napsat spoustu pitomostí.

Stalo se.