Návod

Přestože můj návod k použití C35i byl bohatě obložen opravenkami (vizitky, wapový prohlížeč ...) a některé chyby byly opraveny v novějších vydáních návodu (Položka "Menu/Nastav.-tel/Telefon/Stav/Expertní mód", levé a pravé boční tlačítko pro ovládání stopek...), mé nejoblíbenější pasáže naštěstí zůstaly podobných necitlivých dodatečných zásahů uchráněny.


Alarmy - Budík nebo Schůzky?

Co má uživatel použít raději - Budík nebo Schůzky? Podle návodu jde o dvě různé funkce a každá má svá odlišná pravidla pro aktivaci. Zatímco Budík je aktivován pouze, pokud je telefon zapnut, Schůzky jsou aktivovány i při vypnutém přístroji.

Vyděsil Vás někdy v letadle při vypnutém telefonu budík? To máte z toho, že čtete návod! Na straně 32 se jednoznačně tvrdí, že budík bude budit, "pokud je telefon zapnut":

Strana 32

Už se Vám naopak někdy stalo, že Vás alarm (nastavený pod položkou "Schůzky") při vypnutém telefonu nezalarmoval? Nejspíše jste uvěřili sdělení na straně 28, že alarmy jsou aktivovány i při vypnutém telefonu:

Strana 28

Tak jak to tedy vlastně je? Ve skutečnosti je "Budík" totéž, co alarmy položky "Schůzky" a platí pro ně tedy společná (v návodu neuvedená) pravidla:

On/Off/EndZa zdánlivě nevysvětlitelné chování alarmů všeho druhu může nepopsaná funkce tlačítka Zap/Vyp/Konec.

  • Pokud toto tlačítko ve vypnutém stavu necháme na pokoji, všechny aktivní alarmy (schůzky, budíky ...) zůstávají aktivní a zafungují i při vypnutém telefonu.
  • Pokud toto tlačítko ve vypnutém stavu krátce stiskneme, budou veškeré alarmy dočasně deaktivovány. Po zapnutí telefonu se obnoví původní stav.

V případě právního sporu by následující slogany společnosti Siemens těžko pomohly:

Strana 2

Položka s názvem "Budík" je v menu přístroje i v manuálu na samostatném místě s chybným údajem o aktivaci pouze "pokud je telefon zapnut". V menu i návodu je vedena jako zcela jiná funkce než "alarmy" položky "Schůzky" a z toho se již těžko vykroutit oblíbenou výmluvou o chybné interpretaci.
SMS

Už jste se někdy divili, proč se Vám některé odeslané zprávy SMS uložily a jiné ne? Podle návodu na straně 37 by se přece měla uložit každá odeslaná zpráva:

Strana 37, Zprávy

On/Off/EndZdánlivě nahodilé ukládání odesílaných SMS lze vysvětlit (v návodu nepopsanou) funkcí tlačítka Zap/Vyp/Konec.

  • Pokud podmenu psaní SMS opustíme dlouhým stiskem tohoto tlačítka (nebo uplynutím 2 minut), zpráva se skutečně uloží
  • Pokud podmenu psaní SMS opustíme krátkým stiskem tohoto tlačítka, zpráva se neuložíZabezpečení

Už se Vám někdy stalo, že jste telefon zapůjčili dítěti nebo jiné osobě a byl Vám vrácen se zablokovaným kódem přístroje? Návod nás na straně 53 do této situace opravdu vzorně navádí. Než telefon půjčíme dítěti nebo někomu jinému, máme si jej zabezpečit kódem přístroje, který si "uložíme na bezpečném místě".

Strana 53

Uvidíte-li na displeji vráceného zabezpečeného mobilu hlášení "Kód přístroje blokován", nečekejte, že jej odblokujete správným vložením kódu "uloženého na bezpečném místě". Navíc ani hlášení "Kód přístroje blokován" nehledejte v kapitole "Odstraňování závad".

Je to zkrátka past na majitele. Způsob odstranění je popsán pod nevhodným sloganem "Chyba při zadání kódu přístroje" a navrhované řešení představuje pro servisní střediska docela pohodlný, třebaže poněkud neseriózní zdroj příjmů.

Strana 65

To není jen chybný popis, to je pochybný popis pochybné funkce. Správně by tam jako způsob odstranění problému mělo být uvedeno "Vložte Master Phone Code, který jste obdrželi s přístrojem" (podobně jako k SIM dostanete PUK). Jenže bohužel je to tak, jak to je - žádný Master Phone Code jste nedostal a pokud pseudozabezpečení zafunguje tak, jak má, jste v troubě - běžte do servisu a zaplaťte. Abych nepřeháněl - většina lidí si poradí jinak.